Διαθήκη

 
Διαθήκη είναι το έγγραφο εκείνο με το οποίο ο άνθρωπος προσδιορίζει ο ίδιος τους κληρονόμους του, δηλαδή την τύχη της κληρονομικής του διαδοχής. Ο συνηθέστερος τύπος διαθήκης και αυτός που έχει το μεγαλύτερο γραφολογικό ενδιαφέρον, αποτελώντας ταυτόχρονα πρόκληση για τον ειδικό, είναι αυτός της ιδιόγραφης διαθήκης.

Για την εγκυρότητα της ιδιόγραφης διαθήκης ο νόμος (άρθρ. 1718, 1721 ΑΚ) αξιώνει ορισμένους όρους και συγκεκριμένα να γράφεται ολόκληρη με το χέρι του διαθέτη, να χρονολογείται και να υπογράφεται απ’ αυτόν, αλλά και να μη συντρέχει o λόγος ανικανότητας του άρθρου 1723 ΑΚ, δηλαδή αδυναμία του διαθέτη να διαβάζει χειρόγραφα. Η έλλειψη κάποιου από τους ανωτέρω βασικούς όρους συνεπάγεται την ακυρότητα της ιδιόγραφης διαθήκης.

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο επομένως για την εγκυρότητα της ιδιόγραφης διαθήκης είναι ότι θα πρέπει να έχει γραφτεί εξ ολοκλήρου από το χέρι του διαθέτη. Αν είναι, έστω και κατά ένα μέρος της, γραμμένη από άλλον ή αν είναι δακτυλογραφημένη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και εκτυπωμένη, ακόμα και με ιδιόχειρη υπογραφή του διαθέτη, η διαθήκη δεν ισχύει.

Η ιδιαιτερότητα της ιδιόγραφης διαθήκης, η οποία μετά την ιδιόχειρη σύνταξη, χρονολόγηση και υπογραφή της από τον διαθέτη δεν απαιτείται να υποβληθεί σε κανέναν άλλο τύπο δημοσιότητας, αφήνει, όπως είναι προφανές, περιθώριο δράσης σε επιτήδειους συγγενείς ή και τρίτους, οι οποίοι, αλλοιώνοντας την πραγματική τελευταία βούληση του διαθέτη όσον αφορά στη διάθεση της περιουσίας του μετά το θάνατό του, εμφανίζουν πλαστές ιδιόγραφες διαθήκες με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους παράνομο περιουσιακό όφελος προσβάλλοντας το αγαθό της περιουσίας του κληρονομούμενου αλλά και την ιερή τελευταία του βούληση.

Οι συνηθέστεροι τρόποι πλαστογραφίας ιδιόγραφων διαθηκών είναι οι εξής:
α) Η αλλοίωση του περιεχομένου της διαθήκης με την αλλαγή μεμονομένων λέξεων ή αριθμών ή της ημεροχρονολογίας.
β) Η χάραξη ολόκληρου του κειμένου της διαθήκης και η υπογραφή της κατ’ απομίμηση της γραφής και υπογραφής του διαθέτη. Στην περίπτωση αυτή ο πλαστογράφος έχει στην κατοχή του ορισμένα δείγματα γραφής και υπογραφής του διαθέτη τα οποία χρησιμοποιεί ως υποδείγματα.
γ) Η αφαίρεση λέξεων ή προτάσεων από το κείμενο της διαθήκης με διάφορους χημικούς διαλύτες ή απόξεση και η αντικατάστασή τους με άλλες λέξεις και προτάσεις κατ’ απομίμηση της γραφής του διαθέτη.
δ) Η χάραξη του κειμένου της διαθήκης με την καθοδήγηση (και όχι την απλή υποστήριξη) του χεριού του νοσούντος συνήθως διαθέτη και τον καταναγκασμό του να χαράξει συγκεκριμένο περιεχόμενο παρά τη θέλησή του.

Διαθέτοντας ο ειδικός τη δέουσα επιστημονική κατάρτιση, επαρκή δείγματα γραφής και υπογραφής του κληρονομουμένου και έχοντας μία εικόνα της κατάστασης της υγείας του κατά το φερόμενο χρόνο σύνταξης της ιδιόγραφης διαθήκης και συγκεκριμένα εάν έπασχε ο διαθέτης από κάποια ασθένεια που επηρεάζει την εκδήλωση της γραφής όπως π.χ. η νόσος του Parkinson ή προβλήματα όρασης, μπορεί να οδηγηθεί σε συμπέρασμα πλαστότητας της διαθήκης, η οποία ως τέτοια είναι άκυρη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Επιπλέον, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να εντοπιστεί και ο πλαστογράφος και να έρθει έτσι αντιμέτωπος με τις νομικές συνέπειες της πράξης του.

Εάν έχετε οποιαδήποτε υπόνοια ή ένδειξη πλαστότητας μίας ιδιόγραφης διαθήκης, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να γίνει μία πρώτη γραφολογική εκτίμηση ως προς την γνησιότητά της και να σας συμβουλέψουμε για τα επόμενα βήματά σας.

Περαιτέρω, το γραφείο μας, αποτελώντας δικηγορικό γραφείο δεύτερης γενεάς, διαθέτει την πολυετή εμπειρία και πρακτική εξειδίκευση στην επίλυση οποιουδήποτε νομικού ζητήματος συναφές με το κληρονομικό δίκαιο καθώς και την απαραίτητη γνώση για την καθοδήγησή σας στη σύνταξη οποιουδήποτε τύπου διαθήκης προκειμένου να διαθέσετε την περιουσία σας, σύμφωνα με την θέλησή σας και να αποφύγουν οι τετιμημένοι κληρονόμοι σας μεταγενέστερες νομικές διενέξεις με λοιπά συγγενικά σας πρόσωπα.
 
 
 
 
Ειδικός Δικαστικός Γραφολόγος - Δικηγόρος Δημήτριος Η. Κωνσταντάκος
 
Γραφείο Θεσ/κης:
 
Βασ. Ηρακλείου 26 54624 Θεσσαλονίκη
 
Τηλέφωνο: +2310230100
 
Κινητό: +306984559186
 
 
 

 
Γραφείο Λαμίας:
 
Ι. Μακροπούλου 116, 35100 Λαμία
 
Κινητό: +306984559186
 
Κατόπιν Ραντεβού